top of page

שאלות ותשובות בנושא גישור

מהו גישור?

גישור הוא רצון ליישוב סכסוך בליווי "מתווך" עצמאי, נייטרלי, מקצועי ומוסמך (=המגשר/ת) המאפשר דיון בין שני אנשים או יותר הנמצאים בסכסוך, ליצירת פתרון מוסכם ומספק עבור הצדדים.

הגישור מציע לאנשים סביבה בטוחה ופרטית, בה המגשר מנהל את התהליך בחיסיון ובסודיות ומאפשר להם ליצירת פתרון מוסכם ומספק עבור כל הצדדים.


מדוע גישור עדיף על פניה לבית משפט?

גישור מציע אלטרנטיבה מהירה וחסכונית להתדיינות משפטית, ובכך ממזערת לחץ, מקצרת את משך הזמן הכרוך בדיונים משפטיים בבתי משפט, מקטין את קושי הצדדים והקרע ומאפשר וודאות והגעה להסכם שמקובל על הצדדים, כל אלה לצד הימנעות משכר טרחה משפטי הגדול פי כמה וכמה מעלות גישור.

יתרון נוסף ומאד משמעותי בגישור הוא האפשרות לשמר, לתקן ולשפר באמצעותו את מערכת היחסים שבין הצדדים.

הגם שלא מתנהל דיון בבית משפט, בסיום הגישור ולאחר חתימה על הסכם גישור, מוגש ההסכם לבית המשפט (או לבית הדין הרבני) והוא מקבל תוקף של פסק דין מחייב.


כמה זמן אורך גישור?

מניסיון העבר, מתחילתו ועד סופו, הגישור יכול להיות מהיר ולהמשך בין 3-5 מפגשים שבועיים בני עד שעתיים כל אחד.


כמה יעלה לנו הגישור וההסכם?

אנו ב"אופקים חדשים" שמנו לנו למטרה להוזיל ככל הניתן את עלויות הגישור ובכך להרחיב את מעגל הפונים לגישור על פני פניה לבתי משפט ולניהול הליך משפטי. ב"אופקים חדשים" תקבלו שרות מקצועי, מנוסה, רגיש ואכפתי בהרבה פחות כסף!


עלות שעת גישור היא 700 ש"ח (לשני הצדדים יחד)

עלות הסכם גישור 7,000 ש"ח


(הסכומים הנ"ל כוללים מע"מ)


Comentarios


bottom of page