מדיניות פרטיות

במשלוח הודעה באמצעות האתר הנכם מביעים את הסכמתכם להעברת הפרטים אל מערכת אתר אופקים חדשים, לצורך יצירת קשר לגבי השירות הניתן על ידינו.