top of page

מדיניות פרטיות

במשלוח הודעה באמצעות האתר הנכם מביעים את הסכמתכם להעברת הפרטים אל מערכת אתר אופקים חדשים, לצורך יצירת קשר לגבי השירות הניתן על ידינו.

bottom of page