top of page

המגשר ותהליך הגישור

המגשר הזוגי והמשפחתי הוא ניטרלי, אינו מייצג אף אחד מהצדדים ושואף ליצור אווירה שמונעת קיטוב וניכור לטובת שיח יעיל, מאוזן הנותן במה לכל אחד מהצדדים על מנת לקדם פתרון מחלוקות ובעיות.

למגשר זוגי ידע נרחב בחקיקה ובפסיקות הרלבנטיות לתחום הגירושין והוא בהחלט יכול לתת מידע בנושא אבל חשוב, זאת לצד ידע ויכולת ליווי והכלת הזוג בתקופה קשה ומורכבת זאת בחייו.


הגישור בכלל, וגישור משפחתי וזוגי בפרט, אינו בוררות או הליך משפטי ולכן המגשר אינו פוסק או מכתיב פתרונות אלא מייצר תהליך שמביא להסכמות. ברוח זאת המגשר יכול להציע פתרונות או כיוונים, אך ההחלטה הסופית היא לעולם בידי בני הזוג.בגישור הזוגי ניתן להגיע להבנה אמיתית של האינטרסים, ההסתכלות וזווית הראיה של הצד השני. ככל שיש גם ילדים הם במרכז תשומת הלב בגישור. המטרה היא להגיע להסכם המאפשר מיצוי רחב ככל הניתן של האינטרסים של הצדדים בסכסוך.

בהתאם לצורך, המגשר הזוגי או המגשר המשפחתי עשוי להציע לבני הזוג להיעזר בשירותים של אנשי מקצוע נוספים כיועץ כלכלי, יועץ מס, אקטואר (אם ישנה סוגיה של כספים/פנסיות בהווה או בעתיד), הדרכת הורים וכיוצא באלו.


יתרון הגישור על פני הליך משפטי בבתי משפט

מקובל לומר שעורכי דין הם באופן מסורתי אנשים וחברות הניזונים מקונפליקט.

גישור אמיתי הוא "ראש אחר" לחלוטין. מטרתנו ב"אופקים חדשים" היא לסייע בידכם להגיע להסכם גירושין במהירות, בעלות נמוכה ובדרך נעימה וכל זאת מבלי להתפשר על מקצועיות, יסודיות ויחס אישי ואיכפתי.


Comments


bottom of page