top of page

משמורת

ההחלטה הראשונה שזוגות שיש להם ילדים צריכים לקבל בתהליך הגישור לקראת הסכם גירושין היא לגבי המשמורת על הילדים.

אולי זה נראה לכם מובן מאליו, אבל הדבר הראשון שחשוב וחיוני להקפיד עליו, למען בריאותם הנפשית של ילדיכם, זה להתייחס אליהם כשווים. זאת אומרת, חשוב ביותר שהורה לא יעדיף - או תעדיף - ילד אחד על פני אחיו או אחותו מכל סיבה שהיא (למשל כי הילד שחקן כדורגל מעולה והאב חושב שבהדרכה הנכונה הוא יהיה כדורגלן ידוע). ההסתכלות על חישוב המשמורת היא במעגלים של שבועיים, היינו 14 יום. כמה לילות בכל מחזור כזה לוקח כל הורה על עצמו ולפי זה מחושבים אחוזי המשמורת. כבר נקדים ונאמר - חלקיות המשמורת אינה משנה את המעמד החוקי שלכם כהורים ! שניכם האפוטרופוסים של הילדים ואתם צריכים להיות שותפים בכל החלטה חשובה (רפואית, חינוכית או אחרת) הקשורה לילדיכם.סוגי המשמורת:

א. משמורת משותפת - אם ההורים מחלקים את זמני השהיה של הילדים בצורה שווה, כלומר 7 לילות כל מחזור - מדובר במשמורת משותפת. ב. משמורת מלאה - אם הילדים אצל אחד ההורים כל הזמן הרי שמדובר במשמורת מלאה. ג. משמורת חלקית - כל שאר החלוקות תוגדרנה כמשמורת חלקית.


כמובן שזמני השהיה אצל כל אחד מההורים הינם מרכיב חשוב בחישוב המזונות ופעמים רבות מופנית עין חשדנית כלפי אחד ההורים, בדרך כלל אל האב, על כך שבקשתו למשמורת משותפת נובעת ממניע כלכלי. כמובן שזאת אפשרות, אך מניסיוננו, פעמים רבות הגירושין הם מעין שעון מעורר לאותו הורה והוא - או היא - באמת ובתמים רוצים לבלות זמן רב ככל הניתן עם הילדים. חשוב להדגיש שכאשר מדובר על משמורת משותפת הציפיה היא ששני ההורים יחלקו את מלוא מטלות גידול הילדים האחד עם השני היינו אם למשל אחד הילדים מוזמן ליום הולדת הרי שההורה שבילד אצלו באותו יום אחראי לרכוש את המתנה.

אופן חלוקת הזמנים אצל ההורים נתונה כמובן לשיקול דעתם ורצונותיהם כפי שיבואו לידי ביטוי במהלך הגישור ולקראת הסכם הגירושין. מעבר לחלוקת הזמנים הזו יש לתת את הדעת במהלך הגישור לחלוקת הזמנים של הילדים בין ההורים במהלך החגים וחופשות בית הספר.


bottom of page