top of page

שתי דרכים להתגרש

הדרך הקלה

אורכת בין חודש לחודשיים – כניסה לגישור באופקים חדשים – פגישות גישור והגעה להסכמות – טיוטת גישור והתייעצות עם עורכי דין – חתימה על הסכם גישור לפרידה וגירושים – אישור ההסכם בבית המשפט לענייני משפחה – גירושין בבית הדין הרבני – נפרדים וממשיכים בשלום כל אחד ואחת לאופקים החדשים שלהם. וכל זה במחיר טוב, הוגן ושווה לכל נפש.


הדרך הקשה

אורכת בין חצי שנה לשלוש שנים – כל אחד שוכר שירותי עורכי דין – מגישים תביעה וכתבי הגנה לבית המשפט או לבית הדין – ממתינים חודשים לדיון ראשון – משיגים תצהירים, עדים ואנשי מקצוע לתמוך בצד שלהם – שלל דיונים בבית המשפט או בבית הדין – הכרעה – ערעור – המתנה לדיון ראשון – שכירת אנשי מקצוע נוספים – עוד תשלומים לעורכי הדין – עוד אגרות – קבלת פסיקה סופית – גירושין בבית הדין הרבני – נפרדים בשנאה ויוצאים ממורמרים, כעוסים וכואבים לדרך חדשה – האם יש בה אופקים חדשים? ממש לא!

וכמובן במחירים הגבוהים פי חמישה ויותר מהליך הגישור.

Comments


bottom of page